Ej, hore, Janku, Aničko

Ej, hore, Janku, Aničko,
už je ráno, ránečko,
už vycházá súnečko.

Pojedeme na pole,
na široké na role,
posečeme žitečko.

Už sme žitko sežali,
do mandeú svázali,
než zapaduo súnečko.