/: Vandrovali tesaré po tvrdonských úkách, :/
/: prečo ste sa nebránili
sekérenky v rukách? :/

/: Marné naše bránění, palír porúbaný, :/
/: on tam leží na pasece,
krev mu z huavy teče. :/