Ore šohaj
pole preorává,
koníčky mu frajírka poháňá,
vje, vje, koníčky
mu frajírka poháňá, vje!

Vje, vje, vje, vje,
koně moje vrané!
Pojedeme zajtra na zelené,
vje, vje, pojedeme
zajtra na zelené, vje!

Vje, vje, vje, vje,
koně moje vrané,
šak ste byli včérá pucované,
vje, vje, šak ste byli
včérá pucované, vje!