A v tych Nových Zamkoch

A v tych Nových Zamkoch novina sa staua,
zabili šohajka ked muzika hráua.
Nenazdau sa šohaj v svojej veseuosti,
že on pri muzice suoží svoje kosti.

A ked on umírau, prežauostně vzdychau,
na svoju mamičku presmutno zavouau.
Kde sú má mamička, kde má frajírečka,
co by zatuačily moje sivé očka.

Kamarádi moji, tu mňa nenechajte,
na hodonský cinter, tam mňa pochovajte,
na hodonský cinter blízko samých dverí,
miuá pujde kouem, srdce ju zabolí.