Našeu sem oríšek mezi vinohrady,
/: pověz mně, má miuá,
máme-li sa rádi. :/

My sa máme rádi, ale potajmně,
/: nehuas sa můj miuý
mezi ludma ke mně. :/