Darmo, synečku, darmo žiješ,
že sa vínečka nenapiješ,
/: ani vínečka, ani vody,
škoda šohajku tvej suobody. :/

Tebje sa líčka červeňajú,
moje očenka puakat majú,
/: nikdo nepuače, každý zpívá,
proč si, má miuá, žauostivá. :/