Ej, Kúty, vy Kúty,
vy kúcanské humna,
/: prenocuj, zanocuj,
švarný šohaj u mňa. :/

Já bych prenocovau,
ale není možná,
/: mám koně napásti
za rosenky do dňa. :/