Za tú horú za vysokú mám frajírku černojokú. :/
/: Palagrija, hoja, miuá duša moja, mám frajírku černojokú. :/

Šeu bych za ňú, cesta je zuá, ve dně prší, v noci je tma. :/
/: Palagrija, hoja, miuá duša moja, ve dně prší, v noci je tma. :/

Ťažké, ťažké rozlúčení, když sme spouem naučení. :/
/: Palagrija, hoja, miuá duša moja, když sme spouem naučení. :/