Ej, ráno, ráno, kdes ty sa vzauo,
kdes ty sa ránečko nabrauo?
Co sa ti, má miuá zazdáuo.

Ej, zdáuo sa mně, můj šohajíčku,
zdáu sa mně o tebě pěkný sen,
žes ty k nám chodívau každý deň.