Široký potoček, ej, nemožem prekročit, :/
/: má milá za vodú, má milá za vodú, ej,
nemožem k ní chodit. :/

Aj, co ťa má milá, ej, za tú vodu dali, :/
/: pro tebja, šohajku, pro tebja, šohajku, ej,
že sme spolem stáli. :/

Nemosíš, má milá, ej, nemosíš banovat, :/
/: mosela bys se mnú, ej, mosela bys se mnú, ej,
po světě vandrovat. :/