Ty hodiny brecuavské

Ty hodiny brecuavské, ty sú, bože, cigánské!
/: Když začaly štyry bít, moseu sem od miuej jít. :/

Štyry byly, pět byuo, miuej doma nebyuo.
/: Ona byua v hájíčku a tam žaua travičku. :/

Nechoď, miuá, do hájka, když si moja frajárka.
/: Mysliveček zelený o věnec ťa připraví. :/