Javorové husle pěkně hrajú,
javorové husle pěkně hrajú,
/: ked na ně prstečky, ked na ně prstečky
prebírajú. :/

Javorové husle, pěkně hrajte,
javorové husle, pěkně hrajte,
/: šak já vám zapuatím, šak já vám zapuatím,
nečekajte. :/