Anička malučká, poď ty se mnú hopkat,
/: kúpím ti čižmičky, co ti budú klopkat. :/

Já s tebú nepujdu, bójím sa ťa miuý,
/: lebo by mňa tvoje očka očárily. ./

Tancovali spouem do bíuého rána,
/: veseuo muzika, veseuo jim hráua. :/