Měu sem já frajírku

Měu sem já frajírku, co za vodú bývá. :/
/: Ztratiu sem veseuko, ztratiu sem veseuko, ej,
už k ní nechodívám. :/

Už k ní nechodívám, za kopčanskú vodu. :/
/: Přelétavé ptáča, přelétavé ptáča, ej,
ťažko brat do domu. :/

Nerozdávaj dívča rozmarýn zelený, :/
/: lebo ti zostane, lebo ti zostane, ej,
chodníček trněný. :/