Daj mně, bože, ten dar

Daj mně, bože, ten dar, co sa mně v noci zdau,
černooký synek po naším oknem stáu.

Černooký synek, byuo mu Martínek,
vzaua mně ho voda, ked kvítu barvínek.

Ked kvítu barvínek, levandula zráua,
navrať mně, voděnko, miuého z Dunaja.

Já ti ho navrátím, ale né živého,
zpomeneš, zapuačeš, pohlédňa na něho.