V Brně na Štymberku

/: V Brně na Štymberku stojí vraný kůň, :/
/: a na tem koníčku, můj starý tatíčku
ceuý mundur můj. :/

/: Okouo koníčka vojáci stójá, :/
/: a mého miuého, šohajka švarného
do vojny strójá. :/

/: Ked ho nastrójili, na koňa skočiu, :/
/: červeným šátečkem, zuatým prsténečkem
trikrát zatočiu. :/