Od Záhora mutná voda pretekává

Od Záhora mutná voda pretekává,
už mňa ten můj najmilejší zanechává.
/: Zanechává, už mňa nechce,
horko ťažko, zapuakauo moje srdce. :/

Prečo si ty moja miuá taká smutná,
či ťa trápí bystrá voda, že je mutná.
/: Mutnú vodu havran pije,
každý si to dívča bere, co miluje. :/