Okouo Brecuavy malovaná brána,
/: vedú k asentýrce, vedú k asentýrce
švarného šohaja. :/

A ked ho odvedli za brecuavskú bránu,
/: už sa nenavrátí, už sa nenavrátí,
do rodného kraju. :/