Chodili chuapci k nám

Chodili chuapci k nám, že černé oči mám, ej,
že černé oči mám.
Ale už nechoďá, choďá do Cahnova, ej,
choďá do Cahnova.

Cahnovské děvčata pěkné oči majú, ej,
pěkné oči majú.
Nechoď tam, šohajku, rádi ťa nemajú, ej,
rádi ťa nemajú.

Choďte, chuapci, choďte, vínečko nám noste, ej.
vínečko nám noste.
Tatíček ho lúbjá, oni vám mňa slúbjá, ej,
oni vám mňa slúbjá.


Z charvátského Podluží