V tej Novejsi pod tú fárú verbujú tam pod husárú.
/: Když verbujú, verbujú, já mezi nich nepujdu. :/

Jak Janoška zverbovali, holbu vína mu podali,
/: "Tu máš, Janku, napij sa, se svú miú rozlúč sa!" :/

Jaké naše rozlúčení, když sme spouem naučení.
/: Pri muzice v hospodě, pri večeři při stole. :/