Inovať, inovať teho rána padua, :/
/: ja, že mně vojna zuá, ja, že mně vojna zuá
šohájka odvédua. :/

Kerá má cérečka na vojně synečka, :/
/: ej, nech sa podívá, ej, nech sa podívá
zrána do súnéčka. :/

Bude-li červené, bude porúbaný, :/
/: bude-li zatměné, bude-li zatměné,
bude pochovaný. :/