K tým prušánským vinohradom

K tým prušánským vinohradom vede cesta široká, :/
/: ked tam kvitnú vinohrady, je tam vůňa veliká. :/

Tenkrát sa tam, frajírečko, naša láska zrodiua, :/
/: tam's mně věrnost a svoju česť, moja miuá, slúbiua. :/

Vinohradem sme si spouem o vínečku zpívali, :/
/: a hrozenky pěkné modré do košíčka trhali. :/

Až to červené vínečko budeme z nich presovat, :/
/: tak už budeš mojú ženú a nebudeš banovat. :/