Aničko mlynárova
máš-li ty husky doma,
máš-li, máš-li,
/: alebo ti na voděnku
zašly, zašly. :/

Zašly mně na voděnku,
zmáčau sem košulenku,
zmáčau, zmáčau,
/: jak sem si já za huskama
kráčau, kráčau. :/