Takú sem si frajírečku zamilovau

Takú sem si frajírečku zamilovau,
jako by ju maléreček vymalovau.
/: Oči černé, bíué líčka,
jako by ju malovaua
malérečka. :/

Ale už je, moja miuá, šecko marno,
ked já mosím mašírovat zajtra ráno,
/: zajtra ráno, skoro ráno,
spíš než vyjde jasné sunko
nad Komárno. :/