Ticho stúpaj pozlahučky

Ticho stúpaj, pozlahučky
na svoje bíué nožičky,
ej, moja mamka čujno spí,
ej, ona o nás dobre ví.

Ked by sa ťa ráno ptaua,
komu's dvera otvíraua,
ej, letěu kouem hoúbek,
ej, sedeu si on na dúbek.

Jedna, dvě, tri, štyry, pět, šest,
sedm, osm, devět, deset,
ej, jedenáctá odbiua,
ej, vyprovoď mňa, má miuá.