Pod Lanžhotem černý háj,
tam já frajírečku mám,
/: ked sem prezeň prešeu,
miuú sem predešeu,
pozdravení sem jí dau. :/

Pochválen buď pán Ježíš,
došeu sem k vám, co robíš?
/: Ked si došeu, vitaj,
na mňa sa nepýtaj,
podlá mňa si nesedaj. :/

Co to miuá hovoríš,
snad ty o mňa nestójíš?
/: A já nemám inej,
krom tebja jedinej,
galánečky uprímnej. :/

Už je miuý, už je tak,
naša láska jak ten fták.
/: Strom o strom sa bije,
ftáček preletuje,
naša láska taká je. :/