U Trenčína hore k městu sú tam pěkné chodníčky, :/
/: kde sem išeu od mej miuej svítily mně hvězdičky. :/

Ked sem už byu na pú cesty miuá za mnú vouaua, :/
/: vrať sa, miuý, duša moja, prenocuj tu do rána. :/

Já sem sa jí vyhovárau, že su tu aj s koníčkem, :/
/: ona sebě utíraua modré očka šátečkem. :/