Chodily dvě panny
po zeleném háji,
trhaly si zelinečku
na čarování, na čarování.

Zelinečko moja,
já bych také chceua,
aby tys mně šohajíčka
pričarovaua, pričarovaua.