Už je ten šohájek na tej vojně

Už je ten šohájek na tej vojně, :/
/: mosí execírovat, mosí execírovat
v tej hodonskej kasárně. :/

Hodonská kasárna malovaná, :/
/: viděua sem miuého, viděua sem miuého,
jak on sedau na koňa. :/

Na koníčka sedau, na vraného, :/
/: jak sa za mnú otočiu, jak sa za mnú otočiu,
šabla spadua na něho. :/