V tem těšickém širém poli

V tem těšickém širém poli
kukačky kukajú, :/
tych těšických švarných chuapcú
na vojnu chytajú.

Chytajú jich při měsíčku
chytli mně miuého, :/
a já pujdu zaň ho prosit
císařa samého.

Císaříčku, muadý pane,
propusť mně miuého, :/
a ked mně ho neprepustíš,
pujdu já za něho.

Císařovna muadá paní
cedulenka psaua, :/
aby miuá šohajíčka
z vojny dom dostaua.