Zaseua sem bazaličku

Zaseua sem bazaličku zaseua,
ked sa naša věrná láska začaua,
/: a ešče tá bazalička nezešua,
už sa naša věrná láska rozešua. :/

Škoda, šohaj, škoda mojej suobody,
že zapadá do Dunajka do vody.
/: Co sa stauo tejto noci nového,
zabili mně, ach můj bože, miuého. :/