Od Záhora mutná voda pretekává

Od Záhora mutná voda pretekává,
už mňa ten můj najmilejší zanechává.
/: Zanechává, už mňa nechce,
horko, ťažko zapuakauo moje srdce. :/

Ja, co si ty, moja miuá, taká smutná,
či ti škodí bystrá voda, že je mutná.
/: Mutnú vodu havran pije,
každý si to dívča bere, co miluje. :/