Na tvrdonských úkách

Na tvrdonských úkách cosi červeňá sa, :/
sú-li to tam maky, lebo růža rozvíjá sa.

Je to tam má miuá v tej červenej sukni, :/
súnečko, zapadaj, nech sa dneskaj skoro setmí.