Už je sunko z tej hory ven

Už je sunko z tej hory ven,
už je sunko z tej hory ven,
stávaj miuá, už bude deň.
Ej, ej, stávaj miuá, už bude deň.

Stávaj hore, frajírečko,
stávaj hore, frajírečko,
pojedeme na polečko.
Ej, ej, pojedeme na polečko.