Ty tynecké zvony smutně vyzváňajú, :/
/: ludé sa čudujú, co to znamenajú. :/

Jedni povídajú, půtníčkové idú, :/
/: druzí povídajú, pochovávat budú. :/

Pochovávat budú Janíčka z vodičky, :/
/: tynecké děvčata, chystajte kytičky. :/