Ej, Kostice, Kostice,
vy kostické humna, :/
ej, prenocuj, zanocuj,
ej, prenocuj, zanocuj,
ej, švarný šohaj u mňa.

A já bych prenocovau,
ale není možná, :/
mám koníčka napásti,
mám koníčka napásti,
ej, za rosenky do dňa.