Sedí sokol na javori, :/
/: prebírá si drobné perí. :/

Došeu naň ho starý jagár, :/
/: já ťa sokol zastrelit mám. :/

Nestrílaj mňa, jagárečku, :/
/: mám já doma sokolečkú. :/