Má mamičko stará
skaua na mňa letí,
chodí za mnú vdovec,
má patero dětí.

Nenuťte, mamičko,
nenuťte mňa, prosím,
šak já mám šohajka,
co ho v srdci nosím.