Polajko, polajko, dávno sme sa znali,
kde sme šohajovi spouem čarovali.

Nečarovaua sem, ani má mamička,
než mu čarovaly mé červené líčka.

Čarovaly jemu moje černé oči,
ked ich viděu ve dně, moseu dojít v noci.