Na tichém Dunaju
kačeny sa perú,
/: vem, Janošku, flintu,
zastrel mně nekerú. :/

Já jich nezastrelím,
já sa tuze bójím,
/: sú to mojej miuej,
co k ní tak rád chodím. :/

Počkaj, ty, synečku
na dunajském mostě,
/: pošlu ti pérečko
po rybičce mořskej. :/

Nejedna rybička
po Dunaji jeua,
/: a já sem neviděu,
že by perko měua. :/

Nebyuo to perko
z krámu kupované,
/: než to byuo perko
od miuej děuané. :/