Zařehtali koně,
ej, v jednej maštalence,
kšíruje jich šohájek
v canglovej košelce,
ej, v canglovej košelce.

Vje, koníčky, vje, vje,
ej, vje koně ze dvora,
pojedeme pro máju
do čarského hája,
ej, do čarského hája.

Až zaroveň věžú,
ej, máju postavíme
a potom si od predka
pod ňú vyskočíme,
ej, pod ňú vyskočíme.