Ked bych já věděua k Trnavě chodníček

Ked bych já věděua k Trnavě chodníček, :/
/: vyhledaua bych si miuého hrobeček. :/

Kde sas tady miuá, kde sas tady vzaua, :/
/: že tys mňa tu našua mezi dragůnama. :/

A já sem ťa našua, lebo sem moseua, :/
/: šak sem ťa, šohajku, velice lúbiua. :/