Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné

Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné,
u súsedú majú dívča krásné.
/: Ked ho vidím, mosím horekovat,
su chudobný, nesmím ho milovat. :/

Proč's mňa, bože, chudobného zrodiu,
proč sem sa já chudobný narodiu?
/: Srdce sem měu enom to jediné,
to sem ztratiu a včil nemám žádné. :/

Zeleňaj sa, zelená travičko,
rozlévaj sa, studená vodičko,
/: rozlévaj sa po drobném kamení,
nastauo nám s miú rozlúčení. :/