A já su synek suobodný

A já su synek suobodný,
nikdo na mňa nic neví, :/
/: enom moja frajírečka,
co ju brávám do kolečka,
ta na mňa nepoví. :/

Ked poví, nech poví,
poví sama na sebe, :/
/: že sme spouem sedávali,
huběnky si dávávali
jako dvá hoúbé. :/