Komu, že mamičko, komu dáš

Komu, že mamičko, komu dáš,
komu to děvčátko vychováš?
/: Tebě to děvčátko, tebě to,
co si k nám chodívau pres léto. :/

Pres léto, pres léto horúcé,
co sas k nám nachodiu po lúce,
/: po lúce, po lúce zelenej,
pri studni, studničce kamenej. :/