Vínečko ne voda,
pije ho suoboda.
/: Treba je kyseué,
ale je veseué. :/

Pijme ho, pijme ho,
do rána bíuého,
/: až sa ho napijem,
dáme si druhého. :/