Já su šohaj z Debrecína

Já su šohaj z Debrecína
já sa dobre mám.
Peníze mi slépky nesú
grajcara nemám.
/: Já su tady taký pán,
já si vínko popíjám
a když dojde k vyhoděňú
uteču aj sám. :/

Muj tata je moc bohatý
grajcara nemá,
a když dojde do hospody
ven ho vyhoďá.
/: Já su tady taký pán,
já sa vyhodit nedám
a když dojde k vyhoděňú,
uteču aj sám. :/