Išly děvčata na zahrávky

Išly děvčata na zahrávky,
měly vyšité kacabajky,
a já sa, ej, vyšívané
kacabajky.

Pěkně sukňama vykrucujú,
pyšně nohama vyšlapujú,
a já sa ej, noženkama
vyšlapujú.

Zdaleka poznám Lanžhočanky,
majú blýskavé podkověnky,
a já sa ej, nablyšťané
podkověnky.