Poď, ty dívča, poď ty za mňa,
nebude ti křivda žádná,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Mám dům pěkný malovaný,
nemá oken ani dveří,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Nebudú ti husy gágat,
ani slépky kokodákat,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Od múky sa nezamúčíš,
od masného nezamastíš,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Štyry jamy žita máme,
nebozízem vyvrtané,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Vína máme štyry bečky,
ořechové škařůpečky,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Štyry myši okotěné,
to sú moje krávy dojné,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Štyry žaby podkované,
to sú moje koně vrané,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.

Na peci máš devět dítek,
nebude ti žádný smutek,
a já sa dobře mám,
šak já ťa vychovám.