Vinohrady, vinohrady,
dobré vínko dáváte. :/
/: A kdo sa ho jednú napije,
dobrú vůlu z něho dostane.
Vinohrady, vinohrady,
dobré vínko dáváte. :/

Vínko bíué, vínko bíué,
vínko naše červené! :/
/: A ked sa ho šohaj napije,
zazpívá si pri něm vesele.
Vínko bíué, vínko bíué,
vínko naše červené! :/